Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Yliopistojen täydennyskoulutus

Yliopistojen täydennyskoulutus on lähinnä korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettua lisäkoulutusta. Melkein kaikki yliopistot järjestävät täydennyskoulutusta.

Täydennyskoulutuksella voit

  • pysyä ammatissasi ajan tasalla
  • ”paikata” mahdollisia peruskoulutuksen puutteita
  • hankkia ammattipätevyyden.

Täydennyskoulutuksen kesto vaihtelee. Koulutukset voivat olla yhden päivän tai muutaman päivän pituisia tietoiskuja, seminaareja tai lyhytkursseja. Asiantuntija- ja erikoistumisohjelmat voivat olla lukukauden tai muutaman vuoden pituisia.

Useimmat täydennyskoulutuskeskukset järjestävät myös avointa yliopisto-opetusta ja työvoimakoulutusta. Tietoa opetuksesta saa yliopistojen www-sivuilta, opinto-oppaista ja kurssiohjelmista.

Yliopistokaupunkien lisäksi yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksilla on toimintaa kymmenillä paikkakunnilla ympäri maata. Yliopistot järjestävät myös koulutusta, johon voi hakea ilman korkeakoulututkintoa ammatillisen kokemuksen tai kiinnostuksen perusteella.

Täydennyskoulutus on maksullista

Täydennyskoulutuksesta perittävät kurssimaksut vaihtelevat. Useimmat täydennyskoulutuskeskukset järjestävät myös avointa yliopisto-opetusta ja työvoimakoulutusta.

Työvoimakoulutus

Täydennyskoulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena. Se voi olla esimerkiksi keskeytyneiden yliopisto-opintojen loppuun saattamista, ammatillista lisäkoulutusta, urasuunnittelua tai ohjaavaa koulutusta.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhanalaisille työnhakijoille. Siihen hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta.