Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Ylioppilastutkinnon pisteitys

Suomalaisten ylioppilastutkintojen pisteitys

Suomalaisen ylioppilastutkinnon aineista annettavat pisteet vaihtelevat yliopistoittain ja koulutuksittain. Yleensä ylioppilastutkinnon pisteet muodostavat valinnan alkupisteet, joihin lisätään valintakokeesta saadut pisteet.

Yliopistokohtaiset ja koulutuskohtaiset ylioppilastutkintopisteitykset löydät koulutuskuvausten Valintaperusteet ja pääsykokeet -välilehdeltä. Katso Näin etsit koulutuksia.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteitys

Opetusministeriö on antanut suosituksen kansainvälisten ylioppilastutkintojen (Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB), International Baccalaureate-tutkinnon (IB) ja Reifeprüfung-tutkinnon) vertailemisesta suomalaiseen ylioppilastutkintoon. Pisteityskäytäntö voi kuitenkin vaihdella yliopistoittain ja koulutuksittain. Lähempiä tietoja saat suoraan yliopistolta.

Yleiset suositukset ovat

  • hyvä EB-tutkinto, IB-tutkinto ja Reifeprüfung-tutkinto otetaan huomioon opiskelijavalinnoissa vastaavalla tavalla kuin hyvä suomalainen ylioppilastutkinto
  • hakijat, joita ei ole voitu myöhäisen tutkinnon suorittamisajankohdan vuoksi ottaa huomioon opiskelijavalinnassa tutkinnon suorittamisvuonna katsotaan seuraavana vuonna uusiksi ylioppilaiksi.

Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)

Ainekohtaisen kirjallisen tai suullisen kokeen pistemäärää voitaneen alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

EB-tutkinto Ylioppilastutkinto
10.00-9.00 laudatur
8.95-8.00 eximia cum laude approbatur
7.95-7.00 magna cum laude approbatur
6.95-6.00 cum laude approbatur
5.95-5.00 lubenter approbatur
4.95-4.00 approbatur

Pitkän ja lyhyen matematiikan osalta ministeriö toteaa, että poiketen ko. taulukosta pistemääriä 10.00-9.50 voitaneen alkupisteiden osalta verrata laudaturiin ja pistemääriä 9.45-8.50 eximia cum laude approbaturiin sekä pistemääriä 8.45-7.00 magna cum laude approbaturiin. Mikäli yliopistot katsovat tarpeelliseksi, voidaan EB-tutkinnon kokonaispistemäärä ottaa huomioon.

International Baccalaureate-tutkinto (IB)

Ainekohtaista pistemäärää voitaneen alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

IB-tutkinto Ylioppilastutkinto
7 excellent laudatur
6 very good eximia cum laude approbatur
5 good magna cum laude approbatur
4 satisfactory cum laude approbatur
3 mediocre lubenter approbatur
2 poor approbatur

Ministeriö viittaa suosituksessaan myös mahdollisuuteen hyödyntää opiskelijavalinnoissa muun muassa tutkintoon kuuluva tutkielma erityisesti silloin, kun tutkielma on arvosteltu arvosanalla A (Excellent).

Reifeprüfung-tutkinto

Reifeprüfung-tutkinnon neljän aineen loppukokeen arvosanoja voitaneen alkupisteiden osalta verrata suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

Reifeprüfung-tutkinto Ylioppilastutkinto
15-13 pistettä laudatur
12-10 pistettä eximia cum laude approbatur
9-8 pistettä magna cum laude approbatur
7 pistettä cum laude approbatur
6-5 pistettä lubenter approbatur
4 pistettä approbatur

Mikäli yliopistot katsovat tarpeelliseksi, voidaan Reifeprüfung-tutkinnon kokonaispistemäärän keskiarvo ottaa huomioon opiskelijavalinnassa.

Todistusarvosanojen muuntokaava

Lukion päättötodistus EB-linjan päättötodistus IB-linjan päättötodistus Reifeprüfung-linjan päättötodistus*
10 9–10 Excellent 13–15 pistettä
9 8 Very good 10–12 pistettä
8 7 Good 7–9 pistettä
7 6 Satisfactory 5–6 pistettä
6 5 Mediocre 3–4 pistettä
5 3–4 Poor 1–2 pistettä

* Reifeprüfung-tutkinnon keskiarvo muunnetaan siten, että kokonaispistemäärä jaetaan 60:llä ja muunnetaan taulukon mukaan. (Esim. 520:60 ~ 8,67 mikä oheisen muuntotaulukon mukaan vastaa lukion päästötodistuksen numeroa 8.)