Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Erikoistumiskoulutus ammattikorkeakouluissa

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Uusi erikoistumiskoulutus korvaa aiemmat ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot.

Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoista. Sen laajuus on vähintään 30 opintopistettä. Koulutus sopii henkilöille, jotka

  • haluavat syventää asiantuntemustaan
  • tarvitsevat työssään laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  • toimivat asiantuntijoina yhteisöissä ja –verkostoissa
  • suuntaavat vaativampiin asiantuntijatehtäviin

Koulutus toteutetaan ja asiantuntijuus osoitetaan kiinteässä yhteydessä työelämään. Koulutus vahvistaa sekä alalla tehtävän tutkimuksen ja tuotekehityksen että työelämän välistä yhteyttä.

Erikoistumiskoulutukseen osallistuminen mahdollistaa omaa työyhteisöä laajemman näkökulman tarkastella työelämässä vastaan tulevia haasteita, ongelmia ja kehittämistarpeita. Koulutuksen suorittanut kykenee käyttämään tieteellistä tutkimustietoa erikoisalansa ammatillisten käytäntöjen analysoinnissa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Ensimmäiset korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset alkoivat vuonna 2016, esimerkiksi kyberturvallisuuteen, big dataan, haavanhoitoon sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan kehittämiseen liittyviä erikoistumiskoulutuksia. Laki uudesta koulutusmuodosta astui voimaan vuoden 2015 alussa.

Tutustu ajankohtaisiin koulutuksiin